Shabu Shabu (KOBE)

$ 6.809
2.50%
 
KOBE
Market Cap
$ 367,682,451
Volume 24h
$ 279,502
Low/High 24h
$ 7 – $ 7

Shabu Shabu Price Charts (KOBE/USD)

Shabu Shabu Volume (USD)

Historical Prices and Market Cap

Historical price data (KOBE/USD), trading volume and market capitalization for the last 7 days
Date Price* Volume Market Cap Change USD Change %
* Closing price (latest data in range, UTC time)

Shabu Shabu (KOBE)

${{ beautifyNumber(asset.rate) }}
{{ beautifyNumber(asset.change, 2) }}%
 
KOBE
Market Cap
$ {{ beautifyNumber(asset.marketCap, 0) }}
Volume 24h
$ {{ beautifyNumber(asset.volume, 0) }}
Low/High 24h
$ {{ beautifyNumber(asset.priceLow) }} – $ {{ beautifyNumber(asset.priceHigh) }}

Shabu Shabu Price Charts (KOBE/USD)

  • 24H
  • 1W
  • 1M
  • 3M
  • 1Y
  • All
loading chart...

Shabu Shabu Volume (USD)

Shabu Shabu Historical Prices & Data

Historical Shabu Shabu price data (KOBE-USD), trading volume and market capitalization for the last 7 days
Date Price* Volume Market Cap Price Change USD Price Change %
{{ moment(data.date).format("MMM D, YYYY") }} $ {{ data.entry.rate ? beautifyNumber(data.entry.rate) : 0 }} $ {{ data.entry.volume24 ? beautifyNumber(data.entry.volume24) : 0 }} $ {{ data.entry.marketcap ? beautifyNumber(data.entry.marketcap) : 0 }} $ {{ data.entry.rate ? beautifyNumber(data.entry.rate-data.entry.price_open24) : 0 }} {{ data.entry.change24 ? beautifyNumber(data.entry.change24, 2) : 0 }}%
* Closing price (latest data in range, UTC time)
{{message.text}} ×